Пери Вайц живее пищния живот

Weitz, чиято фирма Weitz & Luxenberg плати на Sheldon Silver почти 4 милиона долара, има много повече откъде идва това.