Нюйк стрийт клубовете се страхуват от затваряне, тъй като се провалят кранове

Стрип клубовете може да са в затруднение, ако градът изпълни решение, постановено миналата година, че клубовете не могат да бъдат в жилищни райони.