Лена Дънам смята, че сушито в трапезарията е равен на културните средства

Звездата от „Момичета“ се изправи пред студентите в своята алма матер, Оберлин.