„Момиче без работа“ Клаудия Ошри е изправена пред обратната реакция след одобрението на Samsung

Verizon Oath придаде „Утринното дишане“, домакин на Ошри и сестра й Джаки през 2018 г. заради изтрити коментари.