Джой Бехар се извинява за антихристиянските коментари

Бехар приравнява твърденията на хората, че Исус Христос им говори с психични заболявания.