От затвора за Италия: годината на Джо Джудис

2019 г. на Джо Джудис започна в затвора и завърши в Италия.